Skip navigation


Nye afgifter giver mere sundhed

24-02-2009
PRESSEMEDDELELSE - Højere afgifter på tobak, sukker og fedt giver flere sunde leveår. Det er regeringens mål at forlænge danskernes middellevetid med 3 år over de næste 10 år. Med de nye afgifter tager regeringen et vigtigt skridt i retning af målet.

Højere afgifter på tobak, sukker og fedt giver flere sunde leveår. Det er regeringens mål at forlænge danskernes middellevetid med 3 år over de næste 10 år. Med de nye afgifter tager regeringen et vigtigt skridt i retning af målet.

Regeringen foreslår fire nye konkrete tiltag for at forbedre danskernes sundhed:

  • At tobaksafgiften hæves, hvilket bl.a. betyder, at prisen på en pakke cigaretter stiger med 3 kr.
  • En engangsforhøjelse af afgifterne på is og chokolade på 25 pct.
  • En omlægning af afgiften på sodavand, så sukkerfrie sodavand bliver billigere og sukkerholdige dyrere
  • En afgift på mættet fedt på 20 kr. pr. kg. i mejeriprodukter og olier

For sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er skatteudspillet en vigtig brik i arbejdet med at styrke forebyggelsesindsatsen:

Vi skyder med skarpt mod tre alvorlige syndere — tobak, sukker og mættet fedt. For meget sukker giver risiko for diabetes og overvægt, mættet fedt kan give hjerte-karsygdomme og kræft, og rygning er storslem med omkring 14.000 dødsfald på samvittigheden hvert år. Skal vi danskere have flere sunde leveår, er det strengt nødvendigt at få gjort op med de tre.”

Jakob Axel Nielsen understreger, at særligt tobaksforbruget skal bringes ned. Knap en fjerdedel af alle årlige dødsfald skyldes rygning. Derfor tager sundhedsministeren nu ud over højere afgifter også initiativ til en ny kampagne, der viser, hvad rygning gør ved kroppen:

Højere afgifter skal gå hånd i hånd med den kommende kampagne mod rygning. Vi ved, at nogle rygere er svære at nå med kampagner. Her kan højere priser hjælpe på vej mod rygestop — og allervigtigst hjælpe unge til at træffe den rigtige beslutning om aldrig nogensinde at begynde.”

Om kort tid offentliggøres Forebyggelseskommissionens rapport, og den følges op af regeringens nationale handlingsplan på forebyggelsesområdet.

Højere afgifter på sukker, fedt og tobak er et vigtigt skridt på vejen mod en højere middellevetid i Danmark. Men det er samtidig kun et hjørne, når vi taler om den samlede handlingsplan. Den ser jeg selvfølgelig frem til at bringe i spil senere på året. Målet er klart: 3 sunde år ekstra til danskerne”, udtaler Jakob Axel Nielsen.

Kontakt: Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk, tlf. 40 82 06 37


Sidst opdateret 15-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |