Skip navigation


Resultatet af influenzavaccination

22-04-2009
2009 resultat af den gratis influenzavaccination i 2007

I 2007 blev tilbuddet om gratis influenzavaccination udvidet til også at omfatte kronisk syge efter lægelig vurdering samt førtidspensionister.

Af indberetninger fra landets regioner fremgår, at 55 % af landets borgere over 65 år og 14 % af landets førtidspensionister tog imod det gratis tilbud. Af landets skønnede 300.000 kronikere omfattet af ordningen tog ca. 15 % imod det gratis tilbud.

Se bekendtgørelse om gratis influenzavaccination 2008.


Sidst opdateret 11-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |