Skip navigation


Elektroniske patientjournaler på vej

12-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - Senest i 2013 skal regionerne hver have et sammenhængende patientjournalsystem og et patientindeks.

Senest i 2013 skal regionerne hver have et sammenhængende patientjournalsystem og et patientindeks, så både læge og patient kan få adgang til de væsentlige oplysninger også på tværs af regionerne.

Regeringen og regionerne sætter nu ambitiøse mål for at gøre adgangen til sundhedsoplysningerne endnu bedre – både på sygehusene og på tværs i sundhedsvæsenet. De er enige om:   

 

  • at hver region har en fuldt konsolideret elektronisk patientjournal (EPJ) og en sammenhængende it-arbejdsplads, som giver sygehuspersonalet fælles log in til alle relevante data inden udgangen af 2013. 

  • at et nationalt patientindeks (NPI), som sikrer samlet overblik over alle væsentlige oplysning om patienten, er fuldt integreret i regionernes kliniske it-arbejdsplads inden udgangen af 2013.

I 2013 skal hver af de fem regioner således have et fuldt udbygget it-system for elektroniske patientjournaler. Og et nationalt patientindeks skal sørge for, at alle de væsentlige oplysninger om sygdomme, behandlinger, medicin o.s.v. kan findes samlet, selv om de kommer fra forskellige steder i sundhedsvæsenet. Oplysningerne skal være til rådighed både for borgeren selv og for sundhedspersonale, hvor det er relevant for behandling.   

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder roser it-planen. 

”Det er vigtigt, sundhedspersonalet altid har de oplysninger, som er nødvendige for at sikre en høj kvalitet i behandlingen af patienter. It-planen her er et stort skridt i den rigtige retning, ikke mindst fordi den også betyder, at det bliver nemmere at dele oplysninger på tværs af regioner og sektorer. For eksempel bliver det nemmere for den praktiserende læge, hvis hans patient for nylig har været indlagt på sygehuset, at tjekke, om der er bestemte hensyn, han skal tage,” siger han.

Siden marts i år har alle borgere på hjemmesiden sundhed.dk haft adgang til en række oplysninger om bl.a. deres behandlinger på sygehuse og udskrevet medicin på tværs af flere offentlige sundhedsregistre. Patientindekset skal udbygges løbende, så det bl.a. vil indeholde: 
 

  • Medicinoplysninger i Det Fælles Medicinkort 
  • Vaccinationsoplysninger i Det Danske Vaccinationsregister 
  • Journaloplysninger i eJournal 
  • Billedoplysninger i et fællesregionalt billedarkiv

For at sikre en målrettet udvikling af it-løsningerne bliver der strammet op på strukturen med en mere klar ansvarsfordeling mellem stat og regioner og en ny fælles bestyrelse til at koordinere arbejdet. Samtidig bliver en del af regionernes it-investeringer lagt i en fælles pulje, som bruges til at skabe sammenhængende løsninger på tværs af regionerne.   

”Vi ved fra flere internationale undersøgelser, at Danmark er blandt de førende inden for sundheds-it. Det skyldes en række gode initiativer over årene. Men vi kan også se, at det kan blive endnu bedre, hvis vi samler kræfterne og fokuserer arbejdet mere end i dag. Så det gør vi”, siger Bertel Haarder.

 

Læs "Aftale om sundheds-it" (pdf)

Yderligere oplysninger
Kontorchef Andreas Jull Sørensen 25275645
Pressechef Line Aarsland 24407471 


Sidst opdateret 12-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |