Skip navigation


Mere livskvalitet og bedre trivsel for ældre på plejehjem og i plejeboliger

29-03-2016
NYHED – Ældre, der bor på plejehjem og i plejeboliger, har som alle andre brug for nogle sjove oplevelser og socialt samvær med hinanden. Nye puljer skal støtte aktiviteter, som kan styrke trivslen og livsglæden blandt de ældre. Hold ikke ideerne tilbage, lyder opfordringen fra sundheds- og ældreministeren.

En fællesspisning for ældre og pårørende på plejehjemmet. En besøgshund, som går rundt og gør en positiv forskel på det mentale helbred hos ældre, der er ramt af demens og bor på et plejecenter. Eller måske en sangaften med en operasanger, der synger gamle danske sange.

Mulighederne er mange for at skabe mere trivsel, mindre ensomhed og en bedre livskvalitet for ældre mennesker på plejehjem og i plejeboliger.

Og Sundheds- og Ældreministeriet udmelder nu 4 mio. kr. i 2016 og 4,7 mio. kr. i 2017 til en række projekter og aktiviteter, som kan styrke trivslen blandt de ældre medborgere.

”Det her er chancen for at lade de 1000 ideer blomstre ude i kommunerne og blandt de frivillige foreninger. Tal med de ældre om deres ønsker og kom med et bud på, hvad der kunne skabe større livskvalitet for dem. Formålet er at give beboerne nogle gode og livsbekræftende oplevelser, som de kan glæde sig over og tale sammen om bagefter”, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Ansøgningspuljerne for 2016 og 2017 udmønter en del af de i alt 20 mio. kr., som blev afsat over 4 år i satspuljeaftalen for 2016.

Midlerne, som både kommunale og private plejehjem og plejecentre samt frivillige og privatpersoner kan søge, kan gå til en bred vifte af aktiviteter, bl.a. oplevelser ud af huset.

Det kan være naturoplevelser eller kulturelle aktiviteter, og der kan også tilknyttes såkaldte oplevelsesmedarbejdere, for eksempel en operasanger eller en kok, som kan skabe gode oplevelser, socialt samvær og livsglæde blandt beboerne.

Ansøgningsfristen er 11. maj 2016 kl. 12.00.

Find skabelonen for ansøgnings- og budgetskemaet og instrukser
HER. 


Sidst opdateret 17-11-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |