Skip navigation


Værdighedspolitik

Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Et flertal i Folketinget vedtog den 23. februar 2016 et lovforslag, fremsat af sundheds- og ældreministeren, som forpligter kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune til at vedtage en værdighedspolitik inden for det første år i den kommunale valgperiode. Loven trådte i kraft den 1. marts 2016.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes til borgere over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum forholde sig til, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af ældre: 

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse 
  •  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
  •  Mad og ernæring 
  •  En værdig død.

Den første værdighedspolitik skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016 og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver kommunal valgperiode gældende for de efterfølgende fire år.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, i Aftalen om finansloven for 2016, afsat 1 milliard kroner årligt, som skal understøtte kommunernes prioriteringer i værdighedspolitikkerne. Den såkaldte ”Værdighedsmilliard” er ekstra midler, som kommunerne kan bruge til aktiviteter og indsatser, der ligger ud over deres allerede vedtagne budgetter for 2016.


Sidst opdateret 07-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055