Skip navigation


Frit valg af leverandør

Ældre, der er visiteret til hjemmehjælp, har mulighed for at vælge mellem minimum to leverandører af hjemmehjælp.

Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune har pligt til at sikre, at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjemmehjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Det betyder, at kommunen som minimum skal indgå kontrakt med to leverandører eller tilbyde modtageren af hjemmehjælp et fritvalgsbevis. Det frie leverandørvalg af hjemmehjælp gælder ikke for ældre, der bor i plejebolig.

Det er ikke reguleret, hvordan kommunerne skal indgå kontrakt med leverandørerne, men kommunerne skal overholde udbudsreglerne og de almindelige regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Derudover skal den leverede hjemmehjælp være i overensstemmelse med de ydelser, som modtageren er berettiget til efter kommunens afgørelse. Læs også om kvalitetsstandarder og om kommunernes tilsynspligt.

Udover frit leverandørvalg har modtagere af hjemmehjælp mulighed for selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne mv.


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |