Skip navigation


Rehabilitering

Mange ældre kan have gavn af et rehabiliteringsforløb, der kan styrke deres funktionsevne og give dem et mere selvstændigt og værdigt liv. Kommunen skal forud for vurderingen af ældres behov for hjemmehjælp, vurdere om den pågældende kan forbedre sin funktionsevne via et rehabiliteringsforløb.

Målgruppen for et rehabiliteringsforløb er personer, som er i målgruppen for at modtage hjemmehjælp, og som vurderes, at kunne profitere af et sådan forløb med det formål, at blive mere selvhjulpne og opleve en større uafhængighed i hverdagen.

Det er vigtigt, at målene for rehabiliteringsforløbet udarbejdes i et samarbejde mellem den ældre og kommunen, da det er den ældres mål og behov, der er omdrejningspunktet for arbejdet med målfastsættelsen. Derudover skal tilrettelæggelsen af rehabiliteringsforløbet være helhedsorienteret og tværfaglig.

Ældre, der er i gang med et rehabiliteringsforløb, skal tilbydes hjælp under forløbet på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den pågældendes behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, skal den ældre ligeledes tilbydes hjælp, hvis kommunen vurderer, at den pågældende fortsat har behov for dette.

Flere kommuner har valgt at samarbejde med private virksomheder om rehabiliteringsforløbene, idet det kan give en række fordele, først og fremmest for de ældre, der ønsker at få både hjemmehjælpsydelser og rehabilitering leveret af den samme private leverandør. Men også for kommunerne, idet et samarbejde kan fremme innovation og udvikling på området. Sundheds- og Ældreministeriet har derfor udgivet et nyt inspirationsmateriale, der skal inspirere kommunerne til at indgå offentlige-private samarbejdsaftaler om rehabiliteringsforløb på ældreområdet.

Du kan læse mere om inspirationsmaterialet her.


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |