Skip navigation


Beregning af venteliste og gennemsnitlig ventetid på plejebolig

Regneark til støtte til beregning.

I forbindelse med serviceindikatorprojektet på ældreområdet er det aftalt, at kommunerne årligt skal indberette tre tal vedrørende ventelister til plejebolig/plejehjem.

Dette regneark er lavet som en støtte til den beregning, som kommunerne skal foretage, i det tilfælde at de ikke har et integreret boligmodul i EOJ-systemet. Bemærk, at data skal indberettes til Danmarks Statistik i januar 2017.

De data, der skal indberettes til Danmarks Statistik er:

  1. Antallet af personer på 67 år og derover, som i løbet af året er blevet visiteret til en plejebolig/plejehjem, om som har ønsket at gøre brug af det frie boligvalg, og dermed ikke er omfattet af plejeboliggarantien. 

  2. Antallet af personer på 67 år eller derover, som i løbet af året er blevet visiteret til en plejebolig/plejehjem, om som ikke har ønsket at gøre brug af det frie boligvalg, og som dermed er omfattet af plejeboliggarantien.

  3. Den gennemsnitlige ventetid i dage for borgere omfattet af plejeboliggarantien.

Bemærk, at
Plejeboliggarantien omfatter:

  1. Plejeboliger efter almenboliglovens § 5, stk. 2 Dvs. alle almene ældreboliger efter § 5, stk. 1 som har tilknyttet serviceareal efter almenboliglovens § 5, stk. 6

  2. Plejehjem efter servicelovens § 192

Læs mere i regneark til beregning af venteliste og gennemsnitlig ventetid på plejebolig (xlsx)


Sidst opdateret 22-11-2016
Kontakt:

Mette Dalgaard Nielsen
Fuldmægtig
mdn@sum.dk

Tekniske spørgsmål vedrørende overførslen af data bedes rettes til:
kommunens EOJ-leverandør eller til Danmarks Statistik.


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055